Skip links
0883 09 08 07

Съставни частни на Автокрана

Автокрановете са се превърнали в много важна и съществена част от оборудването в областта на стоителството. В индуструята, все по-трудно можем да си представим изграждане на висока сграда без използване на кранове. Автокранът може да работим в няколко основни направления:

- Балансиран кран с хоризонтална стрела въртящ се около себе си и повдигащ товари

- Прав кран със система от шайби и навиващи се кранове за повдигане и спускане на товари

- Хидравличен кран, задвижван от налягане на бутало повдигащо кабели или въжета, а от там и товари

Срела на крана

Стрелата на автокрана е най-лесната за разпознаване част, а същевременно и най-важната такава. Това е "ръката", която повдига или спуска тежките товари. Тя може да работи в три различни направления.

Удължение на стрелата

Възможно е стрелата на крана да разполага с удължение, което от своя страна увеличава дължината й и с същото време позволява по-големи товари да бъдат повдигани.

Ротационна предавка или скорост

Най-често е разположена под кабината на крана и позволява нейното завъртане чрез хидравличен мотор.

Кабина

Кабината в която е мястото на оператора на крана в прикрепена към шасито на камиони точно върху зъбното колело задвижвано от хидравличния мотор. Вътре са разположени столът на оператора, оборудването и контролните механизми на крана. От там се контролират движението на стрелата и налягането на ротационната помпа.

Подвижни противотежести

Поставят се на гърба на крана и помагат да бъде избегнато неговото преобръщане. Съществува конкретна формула която определя колко трябва да бъдат противотежестите въз основа на радиуса на рамото, теглото на товара и ъгъла на работната стрела.