Skip links
0883 09 08 07

Кога да наемем Автовишка за премахване на опасно дърво?

Понякога премахването на дърво от имота ви е неизбежно. Ако сте решили да използвате традиционни методи при премахването на наранено, голямо или намиращо се прекалено близо до дома ви дърво – това може да е предизвикателство. В такива обстоятелства е препоръчително да се консултирате с професионалист и да вземете автовишка под наем, която ще позволи премахване на дървото без да увреди вашето имущество.

Обстоятелства, в които наемането на автовишка е полезно

Дървото е труднодостъпно

Често, когато ви се наложи да отрежете опасно дърво или клони, дървото може да е трудно достъпно. Това може да означава, че дървото се намира между сгради, в обработени зелени площи или близо до други строежи, на които не трябва да се пречи.

В такива обстоятелства, наемането на автовишка е препоръчително, защото позволява сигурен достъп до местата на дървото, до които други съоръжения не могат да достигнат.

Дървото е заплаха за имуществото ви

Старите дървета може да отслабнат заради стара възраст, болест или от времето. Например през зимата, когато вали много сняг дървото може да застраши имуществото ви. Снегът натежава на клоните на дървото и то може да се надвеси над къщата или други части от имота ви, създавайки нуждата дървото да се премахне преди да е нанесло щети. С помощта на автовишка, премахването на дървета или клони става лесно, сигурно и ефективно.

Дървото е близо до кабели

Ако дървото се намира в близост до електрически стълбове или водна инфраструктура, опасно е да се опитвате да го премахнете сами. Пипането на кабели и жици е животозастрашаващо и ако неволно направите така, че част от дървото да падне върху тях, това може да нанесе сериозни и скъпи щети. В такива условия, препоръчително е да се свържете със професионалист, който има подходящата въздушна работна платформа.

Не сте сигурни как сами безопасно да премахнете дървото

В случай, че не сте сигурни как да орежете клоните на дървото или да го премахнете изцяло, винаги търсете професионалист. Премахването на цели дървета, големи клони или части от короната може да е опасно. Отрязани парчета дърво могат да наранят както вас, така и вашето имущество или заобикалящите го сгради.